Green Bamboo Media & Event còn tổ chức các Tour MICE, Team Building, và những tiệc theo chủ đề như Sinh NhậtThôi nôiHalloween

Team Building Central-Construction

Team Building Central-Construction

 

Team Building trường RMIT

Team Building trường RMIT

 

Team Building MobiFone kv2

Team Building MobiFone kv2

Team Building MobiFone kv2

Team Building MobiFone kv2