Sáng này 2/10 tại Petro Hotel đã diễn ra hội nghị về RBI STUDY ON PIPING FOR BIEN DONG FACILITIES.

Green Bamboo Media & Event – đối tác tin cậy tổ chức sự kiện hội nghị của Bien Dong POC.


Giá trị cốt lõi của Green Bamboo Media & Event là mang lại những dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được những mục tiêu lâu dài trong chiến lược kinh doanh.