Lễ khai trương chi nhánh mới

Tổ chức lễ khai trương hay khánh thành chi nhánh là cột mốc quan trọng đánh dấu thêm một bước tiến mới cho công ty để thiết lâp mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hơn. Vì vậy chúng tôi đã được sự tín nhiệm của VietTin Bank giao cho trọng trách này.

KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH NH VIETTIN BANK