Nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức sự kiện theo đúng tiêu chuẩn, Green Bamboo Media luôn cố gắng là đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết năm, hội nghị về đầu tư- phát triển, hội nghị khách hàng và đặc biệt luôn cố gắng là đơn vị tổ chức về hội thảo y tế- sắc đẹp tốt nhất khu vực.

hội-thảo-khách-hàng-amway-1