Green Bamboo Media & Event tự hào là đơn vị đồng hành cùng Vietsovpetro tổ chức Hội Thảo “Năng Lượng Điện Gió Ngoài Khơi – Năng Lực Của Vietsovpetro & Các Đối Tác” ngày 27- 29/ 06/ 2019 tại Vietsovpetro Resort.

Green Bamboo Media & Event kính chúc Quý Công Ty Vietsovpetro luôn duy trì niềm tự hào truyền thống, tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong việc nghiên cứu, ứng dụng Khoa Học Công Nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

🎉🎉🎉 Kính chúc Dự Án ” Năng Lượng Điện Gió Ngoài Khơi” hoàn thành xuất sắc.