Project Description

Đại nhạc hội

Với sự nỗ lực đột phá trong 8 năm qua, Green bamboo Media & Events luôn cam kết hết mình nâng cao chất lượng dịch vụ, sáng tạo, thái độ phục vụ nhiệt tình để dịch vụ đến tay quý khách được hoàn hảo và hài lòng nhất. Từ những sự kiện nhỏ nhất cho đến sự kiện lớn nhất trong phạm vi toàn quốc.

GIỚI THIỆU

LÊN KẾ HOẠCH

KỊCH BẢN CHI TIẾT

TRIỂN KHAI VÀ TRUYỀN THÔNG

HOẠT ĐỘNG

Chi tiết những hoạt động Green Bamboo Media & Events sẽ thực hiện cho khách hàng

 • Thành phần khán giả

 • Mục đích

 • Thời gian, Địa điểm

 • Kinh phí

 • Thiết kế hình ảnh, sân khấu

 • Người chịu trách nhiệm sản xuất
 • Danh sách khách mời, quảng bá
 • Âm thanh, tiết mục

 • Xin giấy phép tổ chức
 • Liên lạc với đối tác ký HĐ

 • Liên hệ với các nghệ sĩ góp mặt tại Liveshow

 • In banner, băng rôn

 • Tổ chức các chiến dịch truyền thông

MEDIA & EVENTS GREENBAMBOO

ĐỈNH CAO

SÁNG TẠO

Với phương châm đó chúng tôi mang đến sự thăng hoa nhất cho khách hàng.

LIÊN HỆ NGÀY
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Với sự nỗ lực đột phá trong 8 năm qua, Green bamboo Media & Events luôn cam kết hết mình nâng cao chất lượng dịch vụ, sáng tạo, thái độ phục vụ nhiệt tình để dịch vụ đến tay quý khách được hoàn hảo và hài lòng. Từ những sự kiện nhỏ nhất cho đến sự kiện lớn nhất trong phạm vi toàn quốc.

GreenBamboo Media & Events

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ