Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, Green BamBoo Media & Event hiểu được Nhân sự là một mảng quan trọng và không thể thiếu. Vì thế chúng tôi luôn có mối quan hệ chặt chẽ và thời gian làm việc với hầu hết toàn bộ PGs- PBs- để hiểu rõ cá tính, tài năng và thế mạnh của mỗi người.

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Truyền thông và sự kiên Green Bamboo cung cấp nhân sự cho sự kiện

Green Bamboo Media & Event cung cấp đội ngũ PGs chuyên nghiệp