Đêm hội OPPO

Truyền thông và sự kiện GreenBamboo đã tổ chức thành công đêm hội Oppo